Công Thức

Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy – Hướng Dẫn Chi Tiết

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tính Delta và Delta phẩy trong giải phương trình bậc hai. Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy là những công cụ quan trọng giúp chúng ta tìm ra số nghiệm và tính chất của các phương trình bậc hai. Trong bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu về ý nghĩa của Delta và cách tính toán hai biến này. Hãy cùng Eduexplorationhub khám phá chi tiết về công thức tính Delta và Delta phẩy.

Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy - Hướng Dẫn Chi Tiết
Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy – Hướng Dẫn Chi Tiết

Định nghĩa và ý nghĩa của Delta (Δ)

Định nghĩa của Delta

Delta là một chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp, ký hiệu là Δ hoặc δ. Được sử dụng để đại diện cho hằng số, biến số, hoặc khái niệm cụ thể trong toán học. Trong phương trình bậc hai, Delta đóng vai trò là ký hiệu cho biệt thức Δ = b^2 – 4ac. Biệt thức Delta này quyết định số nghiệm và tính chất của phương trình bậc hai.

Ý nghĩa của Delta

Delta trong phương trình bậc hai có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định số lượng và tính chất của các nghiệm của phương trình. Dựa vào giá trị của Delta, ta có thể biết được:

 • Nếu Delta lớn hơn 0, tức Δ > 0, thì phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt.
 • Nếu Delta bằng 0, tức Δ = 0, thì phương trình bậc hai có một nghiệm kép.
 • Nếu Delta nhỏ hơn 0, tức Δ < 0, thì phương trình bậc hai không có nghiệm thực.
Định nghĩa và ý nghĩa của Delta (Δ)
Định nghĩa và ý nghĩa của Delta (Δ)

Cách tính Delta và Delta phẩy trong phương trình bậc hai

Để tính Delta (Δ) và Delta phẩy trong phương trình bậc hai, chúng ta sử dụng các công thức sau:

 • Tính Delta (Δ) = b^2 – 4ac.
 • Nếu Δ > 0, có hai nghiệm phân biệt.
 • Nếu Δ = 0, có một nghiệm kép.
 • Nếu Δ < 0, không có nghiệm thực.
 • Tính Delta phẩy (Δ’) = b’^2 – ac (với b’ = -b/2).
 • Nếu Δ’ > 0, có hai nghiệm phân biệt.
 • Nếu Δ’ = 0, có nghiệm kép.
 • Nếu Δ’ < 0, không có nghiệm thực.

Công thức nghiệm phương trình bậc hai khi Delta lớn hơn 0

Trong trường hợp Delta (Δ) lớn hơn 0, phương trình bậc hai sẽ có hai nghiệm phân biệt. Công thức tính nghiệm là:

Ví dụ:

 • Giả sử ta có phương trình bậc hai: 3x^2 – 4x + 1 = 0$$
 • Ta tính Delta (Δ): Delta = b^2 – 4ac = (-4)^2 – 4(3)(1) = 16 – 12 = 4$$
 • Do Delta (Δ) lớn hơn 0, ta có thể sử dụng công thức nghiệm.
 • Áp dụng công thức, ta có:
Cách tính Delta và Delta phẩy trong phương trình bậc hai
Cách tính Delta và Delta phẩy trong phương trình bậc hai

Kết luận

Trên đây là tổng hợp về công thức tính Delta và Delta phẩy trong giải phương trình bậc hai. Delta (Δ) và Delta phẩy (Δ’) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định số nghiệm và tính chất của các phương trình bậc hai. Khi biết cách tính Delta và Delta phẩy, ta có thể dễ dàng tìm ra nghiệm của phương trình, từ đó giúp trong việc giải quyết các bài toán liên quan đến giải phương trình bậc hai.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này đã được tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể bao gồm Wikipedia.org và các tờ báo khác nhau. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực kiểm tra tính chính xác của thông tin, nhưng không thể đảm bảo mọi chi tiết đều 100% chính xác và được xác minh. Do đó, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy cẩn trọng khi trích dẫn bài viết này hoặc sử dụng nó làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu hoặc báo cáo của bạn.

Related Articles

Back to top button